voorwaarden

homeHome.html
 

Geen enkele foto op de website mag worden gekopieerd of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze hetzij digitaal, elektronisch, mechanisch, of enige andere manier, zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van de fotograaf.

Alle foto's op deze website zijn auteursrechtelijk beschermd. Voor alle foto´s geldt tenzij anders vermeld "copyright © Fotografie Jan Drok”.

Dit houdt in dat foto´s van deze website niet zomaar gebruikt mogen worden.
Voor publicatie of vermenigvuldiging van een foto is dus toestemming nodig van de fotograaf.  De fotograaf heeft als maker van de foto in beginsel het auteursrecht.
Het auteursrecht geeft de maker van het werk het exclusieve recht om dat werk te exploiteren. Het auteursrecht geeft de fotograaf ook enkele morele rechten, zoals het recht op naamsvermelding.

Portretrecht;  kortheidshalve verwijs  ik naar deze link   KvK: PortretrechtCommercieel gebruik; mocht u foto's op deze site geschikt achten om te gebruiken in welke vorm van een redactionele uiting (kranten, bladen, tijdschriften, internetsites etc.) dan ook, graag via de mail publicatie toestemming aanvragen met vermelding van het uiteindelijke doel van de betreffende foto.

De vergoeding wordt bepaald door de volgende factoren; formaat, oplage,

toepassing, tijdschriften, internetsites etc.

Het is mogelijk om afgedrukte foto’s opgestuurd te krijgen in verschillende formaten.